Om Oslo Hundetrener

Stina Fure, innehaver av Oslo Hundetrener

Jeg er utdannet hundetrener med spesialfelt atferd, problemløsning og hundens språk. I tillegg har jeg fordypning i emnet aggresjon hos hund ved Dr. Amber Batson og hundens bevegelsesapparat med Galen Therapy Centre. Jeg har deltatt på flere kurs, seminarer og foredrag for å lære mer om atferd og hundetrening, og har gått mange praktiske kurs med egne hunder.

Ukentlig holder jeg konsultasjoner og privattimer for hundeeiere. I tillegg holder jeg kurs i problemløsning og mental aktivisering, sosialiseringstreninger og har et nettkurs om problemløsning. På denne måten kommer jeg nærmere målet mitt: hjelpe hund og eier å forstå hverandre, og dermed få et bedre forhold.

Jeg er tidligere foredragsholder og lærer på hundetrenerutdannelsen til Innlandet Hundesenter i Norge og i Estland.

Jeg vil hjelpe eier og hund med å skape positivt samspill, trygghet, tillit og forståelse, og med dette fungere godt sammen i hverdagen.

Treningsmetode

Jeg bruker utelukkende positive og forskningsbaserte metoder med fokus på hundens behov.

Kontakt

Telefon: 481 35 629

E-post: [email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.